Sjødyr sperre

Sjødyr sperre

LØSNING FOR PROBLEMER MED SJØDYR

Godkjent av Marine Mammal Protection Act (MMPA)

Sjøløve og sel bestanden har økt raskt over hele verden de siste 50 årene, dyrene tar over

marinaer, synker båter, er en hodepine for oppdrettsanlegg og avbryter normal drift.


Lavspentmatter beskytter din eiendom fra sjødyr ved hjelp av en spesiell elektrisk

bølgeform designet av våre ingeniører og godkjent av marine pattedyr spesialister. Etter

50 år med bruk av elektriske felt for akvatisk bevaring vet vi hva som skal til med hensyn

til sikkerhet, pålitelighet og holdbarhet.

For fiskeoppdrett

mot sjødyr

FØLG OSS


Twitter

Google +

© Copyright 2019 Vestflow