Sjødyr sperre

Sjødyr sperre

LØSNING FOR PROBLEMER MED SJØDYR

Godkjent av Marine Mammal Protection Act (MMPA)

Sjøløve og sel bestanden har økt raskt over hele verden de siste 50 årene, dyrene tar over

marinaer, synker båter, er en hodepine for oppdrettsanlegg og avbryter normal drift.


Lavspentmatter beskytter din eiendom fra sjødyr ved hjelp av en spesiell elektrisk

bølgeform designet av våre ingeniører og godkjent av marine pattedyr spesialister. Etter

50 år med bruk av elektriske felt for akvatisk bevaring vet vi hva som skal til med hensyn

til sikkerhet, pålitelighet og holdbarhet.

For fiskeoppdrett

mot sjødyr

KONTAKT OSS

  Vestflow AS

  Postveien 56

  4317 Sandnes

  51 20 58 80

FØLG OSS


Twitter

Google +

© Copyright 2019 Vestflow

This website is currently undergoing a major update and may contain outdated and wrong information, please contact us if you have any questions.