Laser

80% More efficient

than the old 500 mW laser

Laser mot fugleproblemer på flyplasser, fiskeoppdrett, gårdsbruk, bygg, frukt og bær og andre lokasjoner med fugleproblemer. Alle våre lasere er miljøvennlige og ufarlige for mennesker og dyr uten skadelig stråling. Våre nye justerbare 800-1600mW@diode laser modul er klassifisert som 3b/4 alt etter kalibrert ut effekt, selve laserdioden er klasse 4 men effekt tapet gjennom linse og utvidelse av strålen gir en ut effekt på rundt 500-1000mW@1meter. Vi har målt temperaturen på laserflekken på en meter avstand med varmekamera som ikke viser noe utslag på temperaturøkning, dette gjør det nærmest umulig å forårsake øyeskader men blending er fortsatt et problem som må tas hensyn til ved bruk. Selv om sikkerheten er bedre enn antatt bør laserforskiftene følges.


800-1600mW@diode = Laser effekt ut fra intern diode

500-1000mW@1meter = Laser effekt ut fra laser/kamera hus

Den gamle laseren som har benevnelsen 500mW har til sammenligning en ut effekt på rundt 200mW.


I marine miljøer med reflekterende vannflater som absorberer 50% av laserstrålen er det nødvendig å øke laser effekten tilsvarende og ved montering tilpasses laserens bruksområde ved kalibrering og måling av effekten ut fra laser/kamera hus (500-1000mW@1meter). En bil på våt asfalt gir en god sammenligning hvor forholdet blir noenlunde det samme med rundt 50% svekket lys effekt.


Strål Säkerhets Myndigheten i Sverige har gjort en studie på innrapporterte øyeskader over en periode fra 1999 til 2012 som viser at øyeskader oppstår ved eksponering av konsentrert laserstråle typisk med en diameter på rundt 1-2 mm med en avstand på under 1 meter, denne type laser kan brenne gjennom klær, hud og andre materialer. I vår utvidede laserflekk på 50 mm er det ingen intense stråler av denne typen.GJESS OG SVANER

Laser har vist seg å være utrolig effektiv mot gjess og svaner, våre egne forsøk og tilbakemelding fra brukere viser at ved 3-5 bortvisninger vil gjessene oppfatte området som usikkert og slå seg til på nærliggende områder. På denne måten kan gjessene gjetes til områder hvor de ikke gjør skade på avlinger eller rekreasjonsområder. Dette gjør det mulig at det unngås skadefelling og at gjessene får oppholde seg på områder hvor de unngår å bli jaget bort fra. Flere kommuner tillater lenger ikke skadefelling og anbefaler i stedet laser.

 

MÅKEFUGLER

Tester vi har gjort i oppdrettsanlegg viser at vår nye 1000mW@1meter laser også får bort måkene, med den gamle laseren på 500mW@diode har måker respondert dårlig, spesiellt gjelder dette i oppdrettsanlegg og avfallsanlegg hvor det er mat med i bildet. Vi har ikke konkludert ferdig og må ha flere lasere i drift før en endelig konklusjon kan tas.

 

ANDRE FUGLEARTER

Problemfugler som stare og kråkefugler holdes lett borte fra oppdrettsanlegg med BIRDLASER STANDARD 500-1000mW@1meter alt etter avstander i anlegget, store anlegg som i frukt og bær dyrking kan kreve laser med høyere effekt.

 

ANBEFALT LØSNING

  • For oppdrettsanlegg med måke, skarv og hegre problem vil en BIRDLASER MARINE eller BIRDLASER STANDARD 1000mW@1meter løse problemet.


Vi er godkjent som importør av Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet.

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------