Hydrobag

HYDROBAG

Effektiv filtrering av avløpsvann med HYDROBAG


Hydrobag er en avvanningsløsning laget av spesialdesignet, dobbeltfilament, polypropylenstoff og er fremstilt etter kravene i hvert enkelt prosjekt. Hydrobag teknologien gir en enkel, lite vedlikeholds- og kostnadseffektiv løsning for avvanningsbehovene i mange bransjer.

Slam pumpes inn i Hydrobagèn og klart avløpsvann drenerer deretter automatisk fra hydrobagèn.


Hydrobag blir satt sammen av en rekke syntetiske polymermaterialer som er spesielt fremstilt for å brukes i geotekniske, geomiljø, hydrauliske og transporttekniske applikasjoner. Den primære funksjonen til geofilter er: separasjon, filtrering, drenering, forsterkning, væske / gassinneslutning og erosjonskontroll. I noen tilfeller kan geosyntetikken tjene doble funksjoner.