Droner

Droner

MOBY DICK er utviklet og produsert av Underwater Robotechnics Laboratory og har blitt kontinuerlig utviklet siden 2000.


Denne ROVèn er utviklet med hensyn til de siste innen elektronikk, hydrodynamikk og er en avansert teknologi for å studere havbunnen. Hovedformålet med ROVèn Moby Dick var å få frem en liten robot som kan dykke til en maksimal dybde i havet, gi HD-video (FULL HD), ta prøver og utføre redningsarbeider. Standard robotene kan dykke ned til 100 og 300 meter men dybde ned til 2000 meter er tilgjengelig.


Moby Dick har god manøvrerbarhet, den er i stand til å rotere på sin akse og bevege seg sidelengs ved hjelp av motorer.

Evnen til å bevege seg sidelengs i kombinasjon med de horisontale motorene gjør at Moby Dick kan foreta inspeksjon av undervannsobjekter fra alle sider rundt en sirkel.


Utformingen av rammen til MOBY DICK lar deg installere en rekke sensorer, navigasjonsenheter, sonarer og magnetometre.

Vi har utviklet et undersjøisk magnetometer på basis av ferrorobes. Magnetometerene kan oppdage ferromagnetiske gjenstander (jern og deres legeringer) på sjøbunnen. Dybden av deteksjon av objekter på bunnen er begrenset bare av objektets masse.


Et karakteristisk trekk ved Moby Dick er at den er utstyrt med unike kommutatorløse thrustere som er utviklingen av våre spesialister og patentbeskyttet. Disse thrustere har en høyere effektivitet enn thrustere av magnetisk type, mindre dimensjoner og vekt er med på å øke mobilitet og hastighet. Thrusterne er designet for trykk opp til 1200 atm. uten å redusere effektiviteten deres på dypt vann. På grunn av deres unike design krever motorene ikke vedlikehold på noe dybde,

og det er ikke nødvendig å bruke kompensatorer for trykk og oljefylling. Thrusterne er utstyrt med en innebygd mikroprosessor som overvåker motorstatus, hastighet og for å endre innstillingene til kontrollmodulen.


Moby Dick er utstyrt med en grabber som er vedlikeholdsfri og tåler trykk på opp til 1200 atm.

Erfaring har vist at denne grabberen er tilstrekkelig til å ta prøver, gripe en liten gjenstand eller utføre nød- og redningsoperasjoner.

Moby Dick 100-3D

Ned til 100 m

Moby Dick 300-3D

Ned til 300 m

FØLG OSS


Twitter

Google +

© Copyright 2017. All Rights Reserved.