Jordbruks Droner

Jordbruks Droner

Automatiser landbruket ytterligere med analyse av avling og jordsmonn med multispektrale kamera. Ruter programmeres på stedet med IOS eller Android enheter med Pix4D Capture. Resultatene kan lastes opp til jordbruksredskap og styringssystemer. Tilstanden til det analyserte området vises umiddelbart og nødvendige tiltak kan settes inn.

Med litt ekstrautsyr kan dronen og brukes til å få bort fugler som ødelegger avlingene.

FØLG OSS


Twitter

Google +

© Copyright 2019 Vestflow