Droner i vindkraft

Fuglebortvisning


Helautomatisk system for å hold fugler borte fra vindkraft anlegg. Systemet består av drone, automatisk ladestasjon, 3D radar og et kontrollsystem som knytter alle komponentene sammen.


Radar detekterer 21 cm fugl på 6 km avstand, ved deteksjon sender radar signal til kontrollsystem som igjen sender dronen ut på rute med kontinuerlig GPS signal fra radar. Etter endt tur lander dronen automatisk for lading.


Radarstyrte droner for bortvisning av fugler


Med en radarstyrt drone kan vindkraftanlegg holdes fri for fugler. Systemet består av et helautomatisk system med ladestasjon, drone og radar. Systemet kan kobles opp mot et sentralt kontrollrom hvor en også kan foreta manuell flyvning ved uforutsette hendelser.


REKKEVIDDE

Her er Smøla Vindpark ringet inn i den innerste sirkelen og den ytterste sirkelen viser rekkevidden til radar som er 6 km i radius.

KONTAKT OSS

  Vestflow AS

  Postveien 56

  4317 Sandnes

  51 20 58 80

FØLG OSS


Twitter

Google +

© Copyright 2020 Vestflow