Droner i vindkraft

DRONER I VINDKRAFT

Radarstyrte droner for bortvisning av fugler


Med en radarstyrt drone kan vindkraftanlegg holdes fri for fugler. Systemet består av et helautomatisk system med ladestasjon, drone og radar. Systemet kan kobles opp mot et sentralt kontrollrom hvor en også kan foreta manuell flyvning ved uforutsette hendelser.


Inspeksjon


Inspeksjon kan gjøres fra sentrale kontrollrom uten å ha personell tilstede ute i felt, varmesøkende kamera leter lett opp evenuelle varme områder og HD kamera gir visulle inntrykk av tilstanden.


FØLG OSS


Twitter

Google +

© Copyright 2019 Vestflow

This website is currently undergoing a major update and may contain outdated and wrong information, please contact us if you have any questions.