Cold Plasma

The Fourth State of Matter


Kald Plasma for ventilasjonsanlegg holder dekkede områder desinfisert. Testet og verifisert mot SARS-CoV-2 og andre virus. Romteknologien har med ESAs program for overføring av teknologi fra rommet til jorden, blitt anpasset  mange bruksområder som blant annet ventilasjon.


Kald Plasma er det eneste mediet som følger med luftstrømmen og

desinfiserer rom, flater og tøy. Kald Plasma er mer effektivt enn for eksempel UV-lys, som bare dreper bakterier i overflaten, plasma trenger ned i usynlige sprekker og hulrom.


                          Artikkel om Kald Plasma fra Norsk Romsenter

Deaktivering av SARS-CoV-2 med Kald Plasma i luft skjer umiddelbart når viruset kommer i kontakt med Kald Plasma behandlet luft.Department of Human Sciences, Tennessee State University, Nashville, TN, United States.

Department of Agricultural and Environmental Sciences, College of Agriculture, Tennessee State University, Nashville, TN, United States.USBank Stadium har sikret publikum og brukere av arenaen mot smitte fra virus som Covid19.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) has announced a partnership with AtmosAir Solutions to install continuous disinfection air purification systems across its 28-ship fleet for its three brands, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises and Regent Seven Seas Cruises.


The new air filtration system technology will have continuous active COVID disinfection through bipolar ionization in the air and on surfaces, an all-natural solution with no harmful chemicals, radiations or by-products, according to NCLH. One of the advantages of the bipolar ionization process is that it allows air purification to occur within the desired space, treating a larger volume of air, instead of relying on contaminants passing through the air handler unit to be cleaned.

Bygges enkelt inn i eksisterende og nye anlegg i alle størrelser i bygg som skoler, flyplasser, landbruk, idrettshaller, skip, sykehus, sykehjem, kollektivtransport og ellers bygg generelt.


Som en ekstra sikkerhet kan online overvåking av luftkvaliteten monteres

Microchem Laboratory fant at coronavirus ble redusert med 99,92% ved eksponering av bi-polar ione teknologi i

30 minutter

Klimaanlegg sprer smitte


Enten virus er luftbåren eller ikke, viser en studie at luftstrømmen fra ventilasjonssystemer sannsynligvis vil påvirke smittespredningen, dette øker viktigheten av at ventilasjonsluften er istand til å deaktivere virus og bakterier som e-coli og salmonella.

Analyser fra smitte ombord i cruise skip som Diamond Princess og Grand Princess har vist at smitten spres utrolig raskt, til og med passasjerer som isolerer seg på lugarene blir smittet, noe som bekrefter teorien om at virus er luftbåren.


Med Kald Plasma montert vil alle kanaler og alle rom og flater hvor ventilasjonsanlegg er tilknyttet være konstant desinfisert og mye av smittespredningen ville vært unngått.

Alle anlegg hvor mennesker og dyr oppholder seg være 100% desinfisert 24/7, til og med steder som det ikke er mulig å komme til ved vanlig rengjøring vil bli desinfisert.


Nedenfor er noen eksempler på bruksområder.


 • Sykehus og helsevesen generelt.
 • Trafikk knutepunkter som flyplasser, togstasjoner og offentlig transport.
 • Landbruk som fjøs og griseproduksjon.
 • Kyllingproduksjon fra klekking til disk.
 • Offentlige bygninger og bedrifter.

Hvordan fungerer Kald Plasma Bi-Polar ione luft desinfiseringssystem

Kald Plasma


Luftstrømmen passerer gjennom våre patenterte Kald Plasma rør. Rørene gir luft energi til å danne bipolare - positive og negative - ioner. Luftstrømmen fordeler Kald Plasma i alle rom som betjenes av ventilasjonssystemet, eller inn i det aktuelle rommet hvis en frittstående enhet brukes. Det er så enkelt og elegant! Det fine med Kald Plasma systemet er hvor enkelt det integreres i eksisterende kommersielle og private HVAC systemer.


I motsetning til de fleste luftrensingssystemer, søker Kald Plasma etter og nøytraliserer forurensningene ved kilden. Dette er langt bedre enn de fleste luftrensemetoder, fordi det fungerer "i rommet" der vi jobber og leker. Kald Plasma venter ikke på at forurensningene skal finne veien inn i filteret i luftbehandleren. I stedet går luftioner til forurensningene i rommet der du puster, akkurat som i naturen.


Fordeler med BiPolar ionisering


Bipolar ionisering gir mange fordeler som:


 • Reduksjon av støv og muggpartikler. Kald Plasma som binder seg med forurensninger, vokser i størrelse og masse og faller ned på gulvet, eller går tilbake til filteret, noe som gjør dem lette å rengjøre fra luften vi puster inn.
 • Redusert lukt. Kald Plasma bryter ned lukt ved kilden og fjerner dem - ingen maskering eller fortynning!
 • Redusert VOC (flyktige organiske forbindelser). Kald Plasma bryter ned giftige gasser og forbindelser fra farlige kjemikalier som rengjøringsprodukter, plantevernmidler, maling, løsningsmidler, mugg og mer.
 • Reduserte bakterier og virus. Fordi bipolare ioner påvirker DNA til bakterier og virus negativt, vil du beskytte byggets brukere mot sykdom og epidemier.
 • Forbedret energibesparelse. Kald Plasma garanterer at du reduserer energiregningene fordi du bruker mindre på oppvarming og kjøling av ventilert luft. Med vår teknologi resirkulerer du i stedet behandlet, renset luft.
 • Redusert statisk elektrisitet. Kald Plasma nøytraliserer naturlig luften og eliminerer statiske ladninger.
  Betydelig redusert vedlikehold. Det er ingen filtre å bytte eller oppsamlere å rengjøre. Bare bytt ut Kald Plasma rørene annet hvert år.
 • En trygg, naturlig og miljøvennlig prosess. Vår patenterte Kald Plasma teknologi bruker ingen kjemikalier, tungmetaller eller kvikksølv og produserer ingen skadelige biprodukter som ozon eller ultrafiolett lys.


Avhengig av strømpriser er investeringen tjent inn i løpet av ca. 3 år.


Bruk inneluften din med AtmosAir ™ og reduser behovet for kald uteluft.


Gjenbruk av kondisjonert inneluft - i stedet for å stadig erstatte den med uteluft som trenger kondisjonering  reduserer dramatisk mengden energi som brukes av bygningens VVS systemer.


Et medlem av salgsteamet vårt vil hjelpe deg med å beregne en realistisk forventet avkastning for bygningen din. Noen av våre kunder har oppnådd en reduksjon i toppbelastning på mer enn 40 prosent, og en energibesparelse på 20 prosent - og det inkluderer ikke besparelser på redusert VVS vedlikehold etter hvert som kravene til systemet reduseres.


Med Kald Plasma bruker du mindre på energiregningen, i tillegg til reduserte kostnader for vedlikehold og deler.LABORATORIETEST


I laboratorietesting har bi-polare ionesystemer vist betydelig evne til å redusere forurensende stoffer. Den aktive prosessen med ionene som metter rommet for å komme til forurensningskilden, viser høy effektivitet sammenlignet med passive teknologier som må føre forurensningen til enheten som skal påvirkes. Se diagrammet nedenfor for sammenligningstesting av CADR-rate (Clean Air Delivery Rate):


Source: Intertek ETL


Testing was performed to standard ASNI/AHAM AC-1-2002. Testing rated relative performance on .3 micron particles in a standard 10”x10’x10’ chamber

Hva er CADR?

Tidlig på 1980-tallet ble behovet for en objektiv testmetode for å måle ytelsen til luftrenser hjemme følt. Derfor ble

ANSI/AHAM AC-1-2006-standarden opprettet. Clean Air Delivery Rate (CADR) ble etablert som en ytelsesmåling for den nyopprettede standarden.

Leveringshastighet for ren luft indikerer et luftfilters effektivitet når det gjelder å redusere røyk, støv og pollenpartikler. Sammenligningen gjøres for partikler mellom 0,10 og 11 mikron. Til sammenligning er diameteren på et menneskehår rundt 100 mikron.


Hvordan måles CADR?

Clean Air Delivery Rate måles i volum, derav tallene du ser er nevnt i kubikkfot. Jo høyere CADR-verdi, desto raskere filtrerer en luftrenser luften i rommet.


Hvorfor er CADR viktig?

CADR har blitt industristandarden for å måle effektiviteten til en luftrenser. Det er mye adoptert av luftrenserprodusenter. CADR-måling gir en øyeblikkelig sammenligning mellom evnene til to eller flere luftrensere. Dermed hjelper deg - som kjøper - å ta et informert valg.