Birdlaser Standard

Birdlaser Standard 1000 mW Class 3b

En Revolusjon innen fuglekontroll

Fugler forårsaker skader for milliarder av dollar på avlinger og eiendommer hvert år. Spikes og netting er effektive, men er svært dyre og forringer bygningens estetikk. Mange andre alternativer er ikke dyrevennlige, ineffektive, eller forstyrrende for miljøet. Den nyskapende Birdlaser teknologien har vist seg å være en bærekraftig og varig løsning på fugleproblemer.


Hvordan virker Birdlaser?

Alle Birdlaser produktene er utstyrt med svært presis laseroptikk på 1000 mW som produserer en konstant grønn  laserstråle for å projisere et lysegrønt 520 nm bevegelig laserpunkt. Det bevegelige laserpunktet blir oppfattet av fugler som et fysisk objekt. Når laserstrålen kommer i nærheten av fugler, flyr de bort for å unngå å bli truffet.


Ved solnedgang og soloppgang lyser støv- og tåkepartikler i luften av laserstrålen, og hele strålen blir synlig. I disse periodene oppfatter fuglene hele strålen som en pinne, og hele lengden av strålen blir virksom.


Birdlaser har lang rekkevidde og effektivitet som varierer med lys og atmosfæriske forhold. 1000 mW lasere er ideell hvor det er mye sol.

Birdlaser Standard


Birdlaser Standard er en automatisk laser som programmeres etter faste mønster eller ved bruk av eksternt installert software med kunstig intelligens som analyserer video og går aktivt etter fuglene i anlegget.


Den høye gear nøyaktigheten gir et avvik på kun 17 cm ved 500 meter avstand som gir høy sikkerhet ved vind som kan vippe laserhuset opp og ned. Standard Pan/Tilt gear har en nøyaktighet på 0,6 grader, dette gir et avvik på 5,5 meter ved 500 meter avstand. Dette mefører at laserlys vil bli eksponert langt utenfor området som laseren er programmert til å skanne. Alle objekter innfor en avstand på 2500 meter vil bli utsatt for laserstrålen.Laseren er utstyrt med beskyttelse mot korrosjon og kondenseringsbeskyttelse som hindrer innvendig kondensering og beskytter elektronikken. Enheten er IP66 klassifisert og kan brukes innenfor mange bruksområder.