Birdlaser Portable

Birdlaser Portable

1000 mW Class 3b

En Revolusjon innen fuglekontroll

Fugler forårsaker skader for milliarder av dollar på avlinger og eiendommer hvert år. Spikes og netting er effektive, men er svært dyre og forringer bygningens estetikk. Mange andre alternativer er ikke dyrevennlige, ineffektive, eller forstyrrende for miljøet. Den nyskapende Birdlaser teknologien har vist seg å være en bærekraftig og varig løsning på fugleproblemer.


Hvordan virker Birdlaser ?

Alle Birdlaser produktene er utstyrt med svært presis laseroptikk på 1000 mW som produserer en konstant grønn  laserstråle for å projisere et lysegrønt 520 nm bevegelig laserpunkt. Det bevegelige laserpunktet blir oppfattet av fugler som et fysisk objekt. Når laserstrålen kommer i nærheten av fugler, flyr de bort for å unngå å bli truffet.


Ved solnedgang og soloppgang lyser støv- og tåkepartikler i luften av laserstrålen, og hele strålen blir synlig. I disse periodene oppfatter fuglene hele strålen som en pinne, og hele lengden av strålen blir virksom.


Birdlaser har lang rekkevidde og effektivitet som varierer med lys og atmosfæriske forhold.


I Norge er bruk av alle typer håndholdte lasere over 1 mW underlagt godkjenning fra DSA (Statens Strålevern).

Informasjon og skjema for søknad til DSA

Direktoratet for Strålevern Søknad

Fra test ved Orrevannet på Jæren, video fra Stavanger Aftenblad

Reportasje fra Tjomsevannet i regi av Søgne Kommune og N 24/7.

Tilbakemelding fra brukere mot gjess i Norge:


Gårdsbruk Buskerud:

Hos meg holder gjessene seg på naturreservatet. Jeg må jage dem innimellom. Noen dager flere ganger, andre dager er de kun på reservatet. I helgen observerte vi flere par med gåsunger. De er klekket på reservatet.

Andre fugler som vibe og tjell har hatt reder på jordet nå i våres. De har ikke vært siktet på - kun gås. 

Etter mitt skjønn er det nå i dag det antall gås som normalt er her på denne tiden av våren. 

Ved bruk av laser gjør de minimalt med skade på dyrket mark, men beiter mer på reservatet.  

Jeg har svært god erfaring med laseren. Den jager ikke stedbunden gås, annet fugleliv opprettholdes og jeg har redusert skadene på dyrket mark.

 

Gårdsbruk Lista:
Da fikk jeg prøvd laser:-) det var en fantastisk opplevelse :-) Der var bare ca 30 stk men de fløy bort med en gang :-) 
Det har fungert veldig bra med laser. Jeg har brukt den noen ganger og har ikke sett mye til de i det siste men så i dag at de holder seg på våtmarksområde ca 300 meter fra jordene.

 

Gårdsbruk Tysvær:
Gjessene forsvant med en gang og slo seg til helt i andre enden av vannet så dette her er kjempebra.


Herregård Buskerud:
Mottok laseren på 16. mai.  Det var mye gås her.  Mest grågås, og noe kanadagås og hvitkinngås.  Nå er gjessene vekk.  Det er helt utrolig hvor effektivt det har vært.  Vi har stått flere hundre meter unna og de har fløyet.  Canada og hvitkinngjess er litt vanskeligere å få på vingene enn grågås. Et utrolig produkt som jeg gjerne skulle hatt for mange år siden.  Nå blir det mulig å få avling ned mot sjøen igjen. Laseren vil være inntjent på svært kort tid.

Kvæfjord Kommune er først i landet med å ikke tillate skadefelling av gjess. Bruk av laser i et grunneierlag har gjort at gjessene kun holder seg på en holme, gresset vokser voldsomt på grunn av gjødsla og er blitt attraktivt som beiteområde for gjessene når de kommer tilbake.

Tingvoll Kommune følger Kvæfjord`s eksempel med å ikke tillate  skadefelling av gjess. Laser er nå hovedvåpenet som brukes for å gjete gjessene til ønskede områder.