Birdlaser Off Grid

Birdlaser Off Grid    1000 mW Class 3b

En Revolusjon innen fuglekontroll

Fugler forårsaker skader for milliarder av dollar på avlinger og eiendommer hvert år. Spikes og netting er effektive, men er svært dyre og forringer bygningens estetikk. Mange andre alternativer er ikke dyrevennlige, ineffektive, eller forstyrrende for miljøet. Den nyskapende Birdlaser teknologien har vist seg å være en bærekraftig og varig løsning på fugleproblemer.


Hvordan virker Birdlaser ?

Alle Birdlaser produktene er utstyrt med svært presis laseroptikk på 1000 mW som produserer en konstant grønn  laserstråle for å projisere et lysegrønt 520 nm bevegelig laserpunkt. Det bevegelige laserpunktet blir oppfattet av fugler som et fysisk objekt. Når laserstrålen kommer i nærheten av fugler, flyr de bort da den oppfattes som rovfugl som kommer ovenfra.


Ved solnedgang og soloppgang lyser støv- og tåkepartikler i luften av laserstrålen, og hele strålen blir synlig. I disse periodene oppfatter fuglene hele strålen som en pinne, og hele lengden av strålen blir virksom.


Birdlaser har lang rekkevidde og effektivitet som varierer med lys og atmosfæriske forhold.Hybrid Power


Fleksibel og modulær

Standard oppsett er med DC, solcellepanel og vind generator


Ideal for lokasjoner uten strøm

Pre konfigurert og selvforsynt med alt nødvendig utstyr inne i enheten


Lett å sette opp

Brett ut solcellepanelene, vipp opp vindturbinen og du er klar på mindre enn 1 time


Fjernovervåking

Overvåk tilstand, anlegg og konfigurer laser med lettforståelig web interface


Lett å transportere

Pallestørrelse for problemfri håndtering


Solid

Designet for lang levetid og bruk i hardt vær langs fjell og kyst