Birdlaser Marine


Birdlaser Marine

500/1000 mW

En Revolusjon innen fuglekontroll

Fugler forårsaker skader for milliarder av dollar på avlinger og eiendommer hvert år. Spikes og netting er effektive, men er svært dyre og forringer bygningens estetikk. Mange andre alternativer er ikke dyrevennlige, ineffektive, eller forstyrrende for miljøet. Den nyskapende Birdlaser teknologien har vist seg å være en bærekraftig og varig løsning på fugleproblemer.


Hvordan virker Birdlaser ?

Alle Birdlaser produktene er utstyrt med svært presis laseroptikk på 500 mW som produserer en konstant grønn  laserstråle for å projisere et lysegrønt 520 nm bevegelig laserpunkt. Det bevegelige laserpunktet blir oppfattet av fugler som et fysisk objekt. Når laserstrålen kommer i nærheten av fugler, flyr de bort for å unngå å bli truffet.


Ved solnedgang og soloppgang lyser støv- og tåkepartikler i luften av laserstrålen, og hele strålen blir synlig. I disse periodene oppfatter fuglene hele strålen som en pinne, og hele lengden av strålen blir virksom.


Birdlaser har lang rekkevidde og effektivitet som varierer med lys og atmosfæriske forhold.

Birdlaser Marine


Birdlaser Marine er en automatisk laser med kamera som ser og aktivt går etter fuglene i anlegget. Denne eliminerer problemet med bevegelige plattformer som for flåter i oppdrettsanlegg.


Kameraet i Birdlaser LRAD ser forskjell på ærfugl og andre fugler, det betyr at oppdrettsanlegg kan fortsatt ha nytte av jobben som ærfuglene gjør med rengjøring av nett under vann.


Enheten er i IP68 og Ex klassifisert og kan brukes innenfor alle tenkelige bruksområder.KONTAKT OSS

  Vestflow AS

  Postveien 56

  4317 Sandnes

  51 20 58 80

FØLG OSS


Twitter

Google +

© Copyright 2020 Vestflow