Birdlaser Marine

Birdlaser Marine

1000 mW Class 3b

En revolusjon innen fuglekontroll

Fugler forårsaker skader for milliarder av dollar på avlinger og eiendommer hvert år. Spikes og netting er effektive, men er svært dyre og forringer bygningens estetikk. Mange andre alternativer er ikke dyrevennlige, ineffektive, eller forstyrrende for miljøet. Den nyskapende Birdlaser teknologien har vist seg å være en bærekraftig og varig løsning på fugleproblemer.


Hvordan virker Birdlaser ?

Alle Birdlaser produktene er utstyrt med svært presis laseroptikk på 1000 mW som produserer en konstant grønn  laserstråle for å projisere et lysegrønt 520 nm bevegelig laserpunkt. Det bevegelige laserpunktet blir oppfattet av fugler som et fysisk objekt. Når laserstrålen kommer i nærheten av fugler, flyr de bort da den oppfattes som rovfugl som kommer ovenfra.


Ved solnedgang og soloppgang lyser støv- og tåkepartikler i luften av laserstrålen, og hele strålen blir synlig. I disse periodene oppfatter fuglene hele strålen som en pinne, og hele lengden av strålen blir virksom.


Birdlaser Marine er bygget i rustfritt stål 316L og har lang rekkevidde og effektivitet som varierer med lys og atmosfæriske forhold. PTZ er av høy kvalitet og produsert i Italia, laseroptikken er produsert i Norge.

Birdlaser Marine

Birdlaser Marine er en automatisk laser med kamera. Denne laseren kan enkelt brukes til overvåking ved at laserstrålen kan slås av fra panelet i Windows, laseren kan og slås av ved arbeidsoperasjoner.