Birdlaser Marine Gyro

Birdlaser Marine Gyro

1000 mW Class 3b

En revolusjon innen fuglekontroll


Fugler forårsaker skader og stresser fisk i oppdrettsanlegg verden over, med vår nye Birdlaser Marine Gyro 1000 mW vil en kunne unngå å bruke fuglenett. Selv anlegg som bruker laser uten gyro holder anleggene fri for hegre og skarv. Det største problemet med laser montert på flytende plattformer er fare for exponering av laser på passerende skipstrafikk og beboelser og trafikk på land, bølgene fra en passerende båt, sterk vind, strømforhold og plassering av last er momenter som virker inn. 


Den nyskapende Birdlaser teknologien er blitt enda mer effektiv med Birdlaser Marine Gyro, vi regner med at med en laserstråle som alltid holder sin programmerte rute vil være 100% mer effektiv.


Nedenfor er video med og uten gyro aktivert på 1 km avstand, avviket fra programmert skanning er bare på noen få centimeter.Birdlaser Marine Gyro fabrikktest med gyroBirdlaser Marine Gyro fabrikktest uten gyroBirdlaser Marine Gyro iPad programming