Birdlaser Marine LRAD

Birdlaser Marine LRAD

500/1000 mW

En Revolusjon innen fuglekontroll

Birdlaser Marine LRAD for lokasjoner med gjenstridige måker

Effektiviteten mot måker bare med laser kan noen steder være dårlig, spesielt i oppdrettsanlegg og boss anlegg. Med påmontert LRAD (Long Range Audio Device) vil enheten være effektiv mot all fugl.


Hvordan virker Birdlaser ?

Alle Birdlaser produktene er utstyrt med svært presis laseroptikk på 500 mW som produserer en konstant grønn  laserstråle for å projisere et lysegrønt 520 nm bevegelig laserpunkt. Det bevegelige laserpunktet blir oppfattet av fugler som et fysisk objekt. Når laserstrålen kommer i nærheten av fugler, flyr de bort for å unngå å bli truffet.


Ved solnedgang og soloppgang lyser støv- og tåkepartikler i luften av laserstrålen, og hele strålen blir synlig. I disse

periodene oppfatter fuglene hele strålen som en pinne, og hele lengden av strålen blir virksom.


Birdlaser har lang rekkevidde og effektivitet som varierer med lys og atmosfæriske forhold.


Kunstig Intelligens

LRAD aktiveres med kunstig intelligens som vist nedenfor, når fugler detekteres vil lyd fra rovfugl skremme bort fuglene.

Birdlaser Marine LRAD


Birdlaser Marine LRAD er en automatisk laser med kamera og rovfugl lyd som ser og aktivt går etter fuglene i anlegget. Lyd blir kun aktivert når kamera registrer fugl i anlegget. Denne enheten eliminerer problemet med bevegelige plattformer som for flåter i oppdrettsanlegg.


Kameraet i Birdlaser Marine LRAD ser forskjell på ærfugl og andre fugler, det betyr at oppdrettsanlegg kan fortsatt ha nytte av jobben som ærfuglene gjør med rengjøring av nett under vann.


Enheten er i IP67 klassifisert og kan brukes innenfor alle tenkelige bruksområder.