Birdlaser LRAD

Birdlaser LRAD

1000 mW Class 3b

En Revolusjon innen fuglekontroll

Birdlaser LRAD for lokasjoner med gjenstridige måker

Effektiviteten mot måker bare med laser kan noen steder være dårlig, spesielt i oppdrettsanlegg og boss anlegg. Med påmontert LRAD (Long Range Audio Device) vil enheten være effektiv mot all fugl.


Hvordan virker Birdlaser ?

Alle Birdlaser produktene er utstyrt med svært presis laseroptikk på 1000 mW som produserer en konstant grønn  laserstråle for å projisere et lysegrønt 520 nm bevegelig laserpunkt. Det bevegelige laserpunktet blir oppfattet av fugler som skyggen av en rovfugl og når laserstrålen kommer i nærheten av fuglene, flyr de bort for å unngå faren ovenfra.


Ved solnedgang og soloppgang lyser støv- og tåkepartikler i luften av laserstrålen, og hele strålen blir synlig. I disse

periodene oppfatter fuglene hele strålen som en pinne, og hele lengden av strålen blir virksom.


Birdlaser har lang rekkevidde og effektivitet som varierer med lys og atmosfæriske forhold.


Kunstig Intelligens
LRAD aktiveres med kunstig intelligens, når fugler detekteres vil lyd fra rovfugl skremme bort fuglene.

Birdlaser LRAD

Birdlaser LRAD er en automatisk laser med kamera og rovfugl lyd som ser og aktivt går etter fuglene i anlegget. Lyd blir kun aktivert når kamera registrer fugl i anlegget. Denne enheten eliminerer problemet med bevegelige plattformer som for flåter i oppdrettsanlegg.


Enhetene er i IP66 klassifisert og kan brukes innenfor alle tenkelige bruksområder.