Autonome Droner

HELAUTOMATISK FLYVNING

Helautomatiske UAV løsninger for bruk der overvåking, detektering og operasjoner fra luften er nødvendig for en enkel og sikker drift.UAVène våre kan opereres manuelt, via nettbrett og lokale PCèr eller fra sentrale kontrollrom. Ønsket rute legges inn og dronen utfører oppdraget, returnerer til basen og setter seg selv til lading og er klar til neste oppdrag etter endt lading, en UAV kan dekke flere lokasjoner. Lagrede ruter kan brukes igjen med et enkelt knappetrykk eller sendes ut ved kamera eller timer aktivering.

 

UAVèn er en industri UAV i IP 54 bygget for røffe miljø med sikkerhet og overvåking, søk og redning, kartografi og jordbruk og akvakultur som bruksområder. De kan utstyres med fallskjerm for sikker bruk.

 

TIDLIGVARSLING AV ALGEOPPBLOMSTRING OG MANETER

Utstyrt med et multispektral kamera kan tilstanden til området verifiseres og eventuelle problemer kan oppdages på et tidlig tidspunkt. Kameraet vi bruker er spesialtilpasset for å detektere algeoppblomstring, maneter og andre organiske materialer i vann og sjø.  Områder vi har testet ut er spredning av alger, trending, områder av bio invasjon og alvorlighetsgrad.


Vi er også i sluttfasen med et vitenskapelig forskningsprosjekt for bruk av kvantitativ måling for å identifisere og evaluere både antall og tetthet av maneter.

 

MÅKEFUGLER

Måker er det største problemet å få bort fra lokasjoner, vi har erfart at måker noen steder i landet responderer dårlig på laser, spesiellt gjelder dette i oppdrettsanlegg i foringsfase, søppelanlegg og ellers hvor det er lett tilgjengelig mat. For disse lokasjonene er en UAV løsning eller Birdlaser Marine LRAD det eneste som har vist seg å være effektivt over tid.

 

ANBEFALT LØSNING

  • For oppdrettsanlegg vil Birdlaser Marine LRAD eller en droneløsning være den beste løsningen.
  • For større industrianlegg vil en UAV løsning være best. 

Høyttaler med kamera for anlegg med måkeproblem, enheten kan brukes med forhåndslagret lyd eller med håndholdt sender.

Bruksområder:

Kartlegging og oppmåling - Inspeksjon av kraftlinjer - Brannslukking - Trafikkovervåking - Verktøy for å holde store områder fritt for fugl - Digitalisert jordbruk - Akvakultur - Søk og redningsarbeid - Havneovervåking - Tidligvarsling av algeoppblomstring

Notuzi B90

Maks last: 3 kg

Flytid: 45-90 minutt

Beskyttelse: IP54

Miljø: -20C til 60C

Vekt: 3,7 kg + Batteri

Skylle 1550

Maks last: 12 kg

Flytid: 80-160 minutt

Beskyttelse: IP54

Miljø: -20C til 60C

Vekt: 6,8 kg + Batteri

Brenselcelle Batterier

Hydrogen brenselcelle batterier dobler flytiden, batteriene har 50% lavere vekt en standard Li-po batterier som gir opp til 100-160 minutt flytid.

Helautomatisk lading med vår værbestandige drone garasje.

Test av norske rovfuglelyder mot måkers hvileplass på industribygg på Sandnes i Rogaland.

KONTAKT OSS

  Vestflow AS

  Postveien 56

  4317 Sandnes

  51 20 58 80

FØLG OSS


Twitter

Google +

© Copyright 2020 Vestflow