Autonome Droner

HELAUTOMATISK FLYVNING

Helautomatiske UAV løsninger for bruk der overvåking, detektering og operasjoner fra luften er nødvendig for en enkel og sikker drift.UAVène våre kan opereres manuelt, via nettbrett og lokale PCèr eller fra sentrale kontrollrom. Ønsket rute legges inn og dronen utfører oppdraget, returnerer til basen og setter seg selv til lading og er klar til neste oppdrag etter endt lading, en UAV kan dekke flere lokasjoner. Lagrede ruter kan brukes igjen med et enkelt knappetrykk eller sendes ut ved kamera eller timer aktivering.

 

UAVèn er en industri UAV i IP 54 bygget for røffe miljø med sikkerhet og overvåking, søk og redning, kartografi og jordbruk og akvakultur som bruksområder. De kan utstyres med fallskjerm for sikker bruk.

 

TIDLIGVARSLING AV ALGEOPPBLOMSTRING OG MANETER

Utstyrt med et multispektral kamera kan tilstanden til området verifiseres og eventuelle problemer kan oppdages på et tidlig tidspunkt. Kameraet vi bruker er spesialtilpasset for å detektere algeoppblomstring, maneter og andre organiske materialer i vann og sjø.  Områder vi har testet ut er spredning av alger, trending, områder av bio invasjon og alvorlighetsgrad.


Vi er også i sluttfasen med et vitenskapelig forskningsprosjekt for bruk av kvantitativ måling for å identifisere og evaluere både antall og tetthet av maneter.

 

MÅKEFUGLER

Måker er det største problemet å få bort fra lokasjoner, vi har erfart at måker noen steder i landet responderer dårlig på laser, spesiellt gjelder dette i oppdrettsanlegg i foringsfase, søppelanlegg og ellers hvor det er lett tilgjengelig mat. For disse lokasjonene er en UAV løsning eller Birdlaser Marine LRAD det eneste som har vist seg å være effektivt over tid.

 

ANBEFALT LØSNING

  • For oppdrettsanlegg vil Birdlaser Marine LRAD eller en droneløsning være den beste løsningen.
  • For større industrianlegg vil en UAV løsning være best. 

Høyttaler for anlegg med fugleproblem, enheten kan brukes med forhåndslagret lyd eller med håndholdt sender.

Bruksområder:

Kartlegging og oppmåling - Inspeksjon av kraftlinjer - Brannslukking - Trafikkovervåking - Verktøy for å holde store områder fritt for fugl - Digitalisert jordbruk - Akvakultur - Søk og redningsarbeid - Havneovervåking - Tidligvarsling av algeoppblomstring

Airborne Tidligvarsling av Algeoppblomstring og Manet

Nedenfor bilde er skann fra Lake Erie hvor det er brukt hyperspectral oppsamling av data siden 2015, kamerautstyret er bygget som en komplett enhet med GPS/IMU med Geotagging, Geokorreksjon for eventuell helling av kamera og dataoppsamling. Analyse software er inkudert i pakken.

Det hyperspektrale kameraet kombineres med Skylle 1550 dronen som gir en flytid på bortimot en time.

DJI Mavic 2 Enterprise

Bruksområder:

Ideell for bruk i landbruket med varmesøkende kamera for å lokalisere rådyrkalver før innhøsting og leting etter bortkomne dyr, med høyttaler kan den også brukes til å holde fugler borte fra avlinger.


I oppdrettsanlegg med fugleproblem og ellers hvor det er problemer med fugl.

DJI M300 RTK med Zenmuse H20T

Bruksområder:

Denne har et stort bruksområde innen alle felt, med høyttaler er den et ekstremt verktøy mot fugler med rekkevidde på 500 meter og 25W 130db høyttaler.


Ideell i kampen mot store fugler som måker i oppdrettsanlegg. Passer sammen med dronegarasjen ovenfor.

DJI M600 Pro

Bruksområder:

Arbeidshest til en ikke altfor stor kostnad. Denne har et stort bruksområde innen alle felt og er et godt alternativ ved høy last.Helautomatisk lading med vår værbestandige drone garasje.

Test av norske rovfuglelyder mot måker på industribygg

på Sandnes i Rogaland.