Autonome Droner

AUTONOME DRONER

HELAUTOMATISK FLYVNING

Helautomatisk flyvning er kun mulig med vårt spesialtilpassede kontroll system i kombinasjon med dronegarasje og DJI M210RTKAutonome droner som programmeres via kart, en rute kan lett lages ved å lage ett punkt eller et område som dronen skal fly over. Ønsket flyhøyde legges inn og dronen utfører oppdraget, returnerer til basen og setter seg selv til lading og er klar til neste oppdrag etter endt lading, en drone kan dekke flere lokasjoner.

 

Dronen er en industri drone bygget for røffe miljø med sikkerhet og overvåking, søk og redning, kartografi og jordbruk og akvakultur som bruksområder. Den kan utstyres med fallskjerm for sikker bruk.

 

Utstyrt med høytaler får den bort de mest gjenstridige måkene som etter vår erfaring nesten er umulig å få bort, spesielt ved oppdrettsanlegg og søppelanlegg er dette en utfording. Bønder som har problemer med gjess vil og ha stor nytte av en helautomatisk bortvisning av fugler, dronen har en flytid på 38 minutter og kan dekke flere anlegg.

 

Utstyrt med et multispektral kamera kan tilstanden til avlinger verifiseres og eventuelle problemer kan oppdages på et tidlig tidspunkt. Algeoppblomstringer i vann og sjø kan detekteres på et tidlig tidspunkt da kameraet vil synligjøre organisk vekst, dette gjelder også olje som også er organisk. 

 

MÅKEFUGLER

Måker er det største problemet å få bort fra lokasjoner, vi har erfart at måker noen steder i landet responderer dårlig på laser, spesiellt gjelder dette i oppdrettsanlegg i foringsfase, søppelanlegg og ellers hvor det er lett tilgjengelig mat. For disse lokasjonene er en dronleløsning det eneste som har vist seg å være effektivt over tid.

 

ANBEFALT LØSNING

  • For oppdrettsanlegg med skarv og hegre problem vil en laser løse problemet.
  • For oppdrettsanlegg med kun måke problemer vil en droneløsning være best.
  • For oppdrettsanlegg med både måke, skarv og hegre problemer vil en løsning med drone om dagen mot måker i foringsfase og laser med 24 timers drift mot skarv og hegre være en god løsning.
  • Det er vanskelig å få en droneløsning til å være effektiv mot skarv og hegre da systemet ikke vil opppdage fuglene før de er inne i anlegget. 

Vi er forhandler for og bruker UgCS kontrollsystem for alle våre droner


Anbefalt av Lockheed Martin

Helautomatisk lading med vår værbestandige drone garasje.

Test av norske rovfuglelyder mot måkers hvileplass på industribygg på Sandnes i Rogaland.

FØLG OSS


Twitter

Google +

© Copyright 2019 Vestflow