Algeoppblomstring

TIDLIGVARSLING AV ALGEOPPBLOMSTRING

Vi kan nå levere komplette helautomatiske dronebaserte systemer for tidligdeteksjon av skadelige alger i oppdretts industrien. Helautomatiske dronegarasjer som automatisk skifter batteri på dronene kan om nødvendig holde dronene i luften 24/7. Disse kan plasseres på strategiske steder langs kysten og man får nærmest en online overvåking. Dronen gjenkjennes av garasjen og finner riktig batteri, samtidig lastes oppsamlet data opp.


Det finnes i dag ingen systemer som kan fange opp den type algeoppblomstring som tok livet av laks til over 700 millioner kroner, droneovervåking vil kunne sikre at dette ikke skjer igjen. En slik investering blir ganske liten i forhold til satelitt og andre typer sensorer.


Både Havforskningsinstituttet, Sintef og Niva tar jevnlige vannprøver som de analyserer for giftige alger, men prøvene blir ikke tatt ofte nok og på mange nok steder for at det skal fungere som et godt varslingssystem. Etter at Posten la om rutinene har det også vært et problem å få prøvene tidsnok til laboratoriene. Et skydekke er også nok til at overvåkingen stopper opp.


Nye multispektral og hyperspektral dronekameraer har mye høyere oppløsning og kortere avstand som gjør at pålitelige resultater oppnås. Systemene kan også fange opp alger rundt skjell anlegg og plukkeområder.

FØLG OSS


Twitter

Google +

© Copyright 2019 Vestflow

This website is currently undergoing a major update and may contain outdated and wrong information, please contact us if you have any questions.