Ozon

OZON

Dosering av Ozon

Faraday

A Serie 1 - 5 g/h

Info kommer

Faraday

B Serie 100 g - 50 kg/h

Info kommer

Ozon Vannbehandling

Material Kompatibilitet

Ozon Kjøkkenvent

Faraday

L Serie 10 - 60 g/h

Info kommer

Faraday

HP Serie 0 - 5 m3/d

Takvann, brønn og tanker

Faraday

M Serie 20 - 200 g/h