Ventilasjon

Ventilasjon

Utjevning av over- og undertrykk

Spesialtilpassede spjeld for ulike miljø og behov

Brannhindrende systemer som er basert på utløsning av gass som for eksempel Inergen, Argonite, Novec 1230, karbondioksyd og nitrogen kan forårsake raske trykkforandringer i lukkede rom. Dette trykket må utjevnes kontrollert for å hindre at strukturelle skader på rommet eller innholdet i rommet oppstår.


Trykkutjevningsspjeldene fra Puma Technologies er designet for å ventilere dette trykket kontrollert og effektivt.


Våre spjeld håndterer både over- og undertrykk og kan kombineres med aktiv utlufting av gass etter at brannslukkesystemet har vært utløst.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.

KONTAKT OSS