LOX Systemer

LOX Systemer

Lav oksygen brannhemmende

systemer fra FX Prevent

Det primære målet med FX Prevent LOX system er å forhindre brann i bestemte områder. Driften av systemet er basert på permanent å senke oksygennivået fra 20,8% til omtrent 16% i de områder som beskyttes. Det reduserte oksygennivået oppnås ved innblåsing av ekstra nitrogen. Nitrogen er den viktigste ingrediensen i luften rundt oss og er helt ufarlig for mennesker og miljø.


Ordinære slukkesystemer som reagerer når en brann har oppstått opererer ved å utløse gasstanker som blåser inn en inert gass og fortrenger den vanlige luften i brannsonen. Problemet er at brannen lett kan blusse opp igjen hvis dører åpnes for tidlig eller sonen blir utett av andre årsaker og da står man uten ytterligere slukkemulighet, noe som ble smertelig erfart ved brannen i maskinrommet på West Alpha i 2007.


Nedenfor bilde er fra et av verdens høyste kaldtlager i Nazareth, Rotterdam, systemene er og i bruk i Norge som f.eks. museer og Green mountain sine anlegg i fjellhallene på Rennesøy i Rogaland. FX Prevent har videreutviklet tekonologien for produksjon av nitrogen slik at systemene har 50% mindre energiforbruk i sammenligning med andre systemer.


Trykk på bildet nedenfor for mer informasjon

© Copyright 2017. All Rights Reserved.

KONTAKT OSS