Laser

-------------------------------------------------------------------------

Lasersystemer

Laser for fugleproblemer på flyplasser, fiskeoppdrett, gårdsbruk, bygg, frukt og bær og andre lokasjoner med fugleproblemer. Aerolaser er beregnet for lufthavner med ekstra innebygget sikkerhet mens Agrilaser blir brukt for alle andre formål. Alle våre lasere er miljøvennlig og ufarlige for mennesker og dyr med spesielle filter for å filtrere bort skadelige stråler.

 

Vær OBS! på at alle bærbare lasere er klasse 3B og innkjøp og bruk må godkjennes av Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet. Informasjon og søknadsskjema finner du nedenfor. Fastmonterte lasere som Autonomic krever ingen brukstillatelse.


GJESS

Laser har vist seg å være utrolig effektiv mot gjess, våre egne forsøk og tilbakemelding fra brukere viser at ved 3-5 bortvisninger vil gjessene oppfatte området som usikkert og slå seg til på nærliggende områder. På denne måten kan gjessene gjetes til områder hvor de ikke gjør skade på avlinger eller rekreasjonsområder. Dette gjør det mulig at det unngås skadefelling og at gjessene får oppholde seg på områder hvor de unngår å bli jaget bort fra.

 

MÅKEFUGLER

Vær oppmerksom på at måker noen steder i landet responderer dårlig på laser, spesiellt gjelder dette i oppdrettsanlegg. Der hvor det er måkeproblemer er eneste løsning et dronesystem eller vår nyutviklede BIRDLASER ULTIMATE.

 

ANDRE FUGLEARTER

Problemfugler som skarv, hegre og kråkefugler holdes lett borte fra oppdrettsanlegg med BIRDLASER STANDARD.

 

ANBEFALT LØSNING

  • For oppdrettsanlegg med skarv og hegre problem vil en BIRDLASER STANDARD løse problemet.
  • For oppdrettsanlegg med kun måke problemer vil en droneløsning eller BIRDLASER ULTIMATE være best.
  • For oppdrettsanlegg med både måke, skarv og hegre problemer vil BIRDLASER ULTIMATE være best.
  • Det er vanskelig å få en droneløsning til å være effektiv mot skarv og hegre da systemet ikke vil opppdage fuglene før de er inne i anlegget. 
  • Et dronesystem vil være en kombinasjon av flere elementer, søk og redning i nære og fjerne områder, inspeksjon av ubemmannede anlegg samt funksjon med påmontert høyttaler for skremming av fugl. Dronesystemet kan og brukes for kun ett eller flere av elementene.


Vi er godkjent som importør av Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet.

-------------------------------------------------------------------------

USB Extender

Fjernkontroll for Autonomic laser

Off grid laser med kamera

Utdrag fra EU rapport om bruk av laser mot Skarv

Utdrag fra forskning ved Universitetet i Delft

Nederst på siden vises testresultat for laser

Kundeomtaler og opplæring

Bondebladet

Fuglearter

Laser og Gjess

Video fra forskjellig applikasjoner

Med håndholdt laser fra Orrevatnet på Jæren

Geir Sveen Stavanger Aftenblad

Fra forskjellige miljøer

Mot gjess

Laser mot Ærfugl

© Copyright 2017. All Rights Reserved.

KONTAKT OSS